Obligatiile kinetoterapeutului

Un coleg de al nostru mi-a cerut mai multe informatii despre obligatiile etice si legale ale kinetoterapeutilor. Eu gasit si extras urmatoarele infomatii din Declaratia Europeana de referinta in formarea kinetoterapeutilor(DERFK):

A.Kinetoterapetul ca practician acreditat în îngrijirea sanatatii;
cerintele profesiei, ale angajatilor si ale publicului

A1. Autonomia profesionala si responsabilitatea kinetoterapetului.
Detinatorul diplomei trebuie sa fie capabil:
- sa înteleaga responsabilitatile legale si consideratiile etice ale practicii profesionale;
- sa se conformeze regulilor de conduita profesionala, publicate de Confederatia Mondiala de kinetoterapie si de asociatiile nationale de kinetoterapie /forurile oficiale;
- sa fie constient de semnificatia auto-reglementarii profesionale;
- sa fie la curent cu granitele competentei profesionale într-un mediu extrem de dinamic de ingrijire a sanatatii;
- sa se angajeze în dezvoltarea profesionala continua, în vederea dezvoltarii competentelor practice si a mentinerii acreditarii profesionale;
- sa participe la dezvoltarea continua a profesiei;
- sa recunoasca semnificatia eficacitatii clinice în practica kinetoterapiei.
A2. Relatii profesionale
Detinatorul diplomei trebuie sa fie capabil:
- sa participe eficient la abordarea inter-disciplinara a îngrijirii sanatatii;
- sa asiste alti profesionisti în îngrijirea sanatatii în practica lor profesionala;
- sa cunoasca competentele celorlalti profesionisti din domeniul sanatatii si sa foloseasca proceduri adecvate de trimitere a pacientilor;
- sa initieze si sa mentina o colaborare eficienta cu agentii/institutii externe cu relevanta în activitatea sa, incluzând alti profesionisti din sanatate;
- sa coordoneze desfasurarea activitatii angajatilor în mod efectiv si eficient.
A3. Abilitati personale si profesionale
Detinatorul diplomei trebuie sa fie capabil:
- sa emita în mod confidential judecati profesionale;
- sa aiba o permanenta atitudine critica cu privire la propria practica profesionala si sa se angajeze în auto-formare în mod corespunzator;
- sa demonstreze o buna capacitate de comunicare;
- sa respecte demnitatea pacientului;
- sa fie adaptabil si flexibil în activitatea sa;
- sa actioneze potrivit normelor de protectie a muncii.
- FRAK poate sa includa o declaratie cu privire la înregistrarea/evidenta educatiei si activitatilor educationale
A4. Contextul profesional si organizatoric
Detinatorul diplomei trebuie sa fie capabil:
- sa-si focalizeze asupra pacientului practica profesionala;
- sa cunoasca originile si situatia actuala a asistentei medicale si sociale din propria tara;
- sa înteleaga competentele si extinderea practicii kinetoterapeutice în institutiile de îngrijire a sanatatii;
- sa recunoasca importanta practicii non-discriminatorii;
- sa fie la curent cu legislatia sanitara în vigoare, inclusiv cu cea privind protectia muncii, si sa o integreze în practica kinetoterapeutica;
- sa detina un rol activ în educatia sanitara si în programele de promovare a sanatatii;
- sa recunoasca sfera larga a valorii cercetarii stiintifice si a activitatilor educative în cadrul sistemului sanitar si în sfera profesionala.

B. Abilitati/tehnici ale kinetoterapiei si aplicarea lor în practica

Practica kinetoterapeutica si aplicarea tehnicilor profesionale se bazeaza pe cunoasterea si întelegerea acestora. absolventul de kinetoterapie poseda o gama vasta de tehnici esentiale, de baza, cuprinzând cunostinte specifice profesiei si cunostinte generice/generale. Cu toate ca urmatoarele sectiuni nu corespund exact cu cadrul profesiilor legate de sanatate, totusi ele articuleaza si contextualizeaza sectiunea B.
B1. Cunostinte si abilitati specifice profesiei
Detinatorul diplomei va fi capabil sa dovedeasca abilitati în aplicarea:
Exercitiului fizic terapeutic:
• luarea deciziilor, stabilirea obiectivelor si construirea programelor de exercitii specifice care vor avea un efect terapeutic pozitiv sau de întarire a sanatatii;
• planificarea, aplicarea si evaluarea programelor de exercitii pentru grupuri sau persoane individuale.
Terapia manuala
• Aplicarea mobilizarilor, kinetoterapieii respiratorii, a manevrelor specifice kinetoterapiei neurologice si a tehnicilor de masaj. Aceste interventii kinetoterapeutice sunt dezvoltate în cadrul diferitelor concepte si metode.
• facilitarea si restaurarea miscarii si functiei
Modalitati electroterapeutice
• aplicarea procedurilor bazate pe utilizarea energiei electrice, termice, luminoase, sonice si magnetice este folosita pentru a obtine efecte fiziologice si terapeutice cu scopul de a combate durerea si de a reface functionalitatea optima. Aceasta descriere, precum si ponderea tehnicilor specifice kinetoterapiei în cadrulprogramului kinetoterapeutic poate fi diferita în diverse tari ale Europei. Asociatiile Nationale pot da mai multe detalii legate de practica si educatia în kinetoterapie. Aceste cunostinte ar trebui sa fie întelese în conjunctie cu cele descrise în continuare la Sectiunea C.
B2. Cunostinte si abilitati generale
Detinatorul diplomei va fi capabil sa demonstreze abilitati în:
Tehnologia comunicarii si informatiei (ITC):
- comunicarea inter-personala folosind modalitati scrise, verbale si non-verbale;
- predarea si prezentarea informatiilor unor persoane individuale sau unor grupuri;
- folosirea tehnologiei informationale pentru a identifica si a avea acces la informatie, pentru a înregistra si administra datele pacientului si pentru aprocesa si analiza datele rezultate din cercetare;
- utilizarea informatiilor tinând cont de cerintele legale si etice;
Aprecierea/bilantul
- identificarea si recunoasterea necesitatilor fiziologice, psihologice si culturale ale indivizilor si ale comunitatilor;
- adunarea si înregistrarea informatiilor din diverse surse si prin variate metode;
- stabilirea unui diagnostic pe baza aprecierii/bilantului kinetoterapeutic;
- analizarea si sintetizarea informatiilor adunate în urma aprecierii/bilantului si a concluziilor lucrative;
Planificarea tratamentului
- situarea pacientului în centrul aplicarii îngrijirilor;
- luarea deciziilor, stabilirea obiectivelor si crearea de planuri specifice pentru atingerea acestora, tinând cont de factorii contextuali relevanti;
- aplicarea unui rationament clinic care sa duca la rezolvarea problemelor evidentiate în urma realizarii aprecierii/bilantului, având ca scop planificarea, stabilirea prioritatilor si implementarea programului de kinetoterapie celui mai adecvat.
Evaluarea si cercetarea
- Folosirea rationamentelor clinice în selectia, justificarea si revizuirea tratamentelor celor mai eficiente; dezvoltarea si utilizarea unor parametrii care sa masoare efectele si rezultatele tratamentului în scopul evaluarii eficientei kinetoterapiei;
- Utilizarea judicioasa a celor mai accesibile informatii si dovezi stiintifice;
- Implicarea în cercetarea stiintifica, prin formularea unor teme de cercetare si prin dezvoltarea unor proiecte de cercetare;
Dezvoltarea personala si profesionala
- capacitatea de a face fata momentelor de nesiguranta, de schimbare si de stres/capacitate de adaptare în fata unor conditii schimbatoare, de nesiguranta si de stres;
- managementul timpului si planificarea muncii;
- identificarea nevoilor individuale de învatare;
- construirea si implementarea unui plan de dezvoltare personal;
- dezvoltarea si adaptarea comportamentului profesional în functie de experienta
- interrelationarea cu ceilalti, negocierea, concilierea si dezvoltarea parteneriatelor;
- stabilirea unor teluri realiste legate de dezvoltare personala;
- recunoasterea importantei dezvoltarii profesionale continue;
- lucrul în echipa si abilitati de lider;
- emiterea de judecati clinice bazate pe aprecierea critica a dovezilor stiintifice existente.

*** mai puteti obtine informatii si accesand Legea privind exercitatea profesiunii de kinetoterapeut.
In cazul in care aceste informatii nu iti sunt de ajuns, am sa caut si Codul etic si deontologic al profesiunii de kinetoterapeut, dar din pacate timpul nu imi este prieten zilele acestea ...
Pentru colegii care mai detin alte documente care ne-ar putea fi de folos, atat referitor la obligatiile kinetoterapeutului sau orice alt ceva, ii rog sa ma contacteze.

Comentarii