Personalul bugetar trebuie reincadrat in conformitate cu Legea unică de salarizare

Guvernul a adoptat, in şedinţa de luni, o ordonanţă de urgenţă care include unele măsuri de reincadrare in funcţii a unor categorii de personal din sectorul bugetar şi stabilirea salariilor acestora, ca urmare a aplicării Legii unice de salarizare, a anunţat purtătorul de cuvint al Guvernului, Ioana Muntean.
Ministrul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, Mihail Şeitan, a precizat că reincadrarea personalului din sectorul bugetar, potrivit articolul 30 din Legea salarizării unice in sistemul bugetar, se va face corespunzător tranşelor de vechime in muncă şi pe funcţiile corespunzătoare categoriei, gradului şi treptei profesionale pe care le-au avut la finalul lunii decembrie 2009.
"Ciştigurile salariale care se inregistrau la sfirşitul anului 2009 se păstrează anul acesta, urmind ca personalul bugetar să fie incadrat pe trepte şi gradaţii pe structura nouă a legii 330/2009", a afirmat ministrul Muncii.
Prin actul normativ adoptat de Guvern s-au introdus modalităţile concrete de acordare a sporului de vechime, a indemnizaţiei de conducere, precum şi celelalte sporuri in cuantumul avut in luna decembrie 2009, a mai precizat ministrul Mihail Şeitan. In ceea ce priveşte salariile de merit acordate anul trecut, aceste drepturi vor continua să fie plătite şi in 2010, astfel incit să fie aplicate pentru perioada de un an pentru care au fost acordate.
"De exemplu, dacă au fost acordate in aprilie anul trecut, ele merg pină in aprilie anul acesta. De anul acesta nu se mai acordă salarii de merit, urmind să vedem in anul 2011, pe noua grilă a legii, cum va funcţiona", a explicat ministrul Muncii.
In ceea ce priveşte majorarea salarială pentru 2010, ministrul Muncii a precizat că se va aplica pentru salariile, soldele sau indemnizaţiile lunare care au un nivel mai mic de 705 lei/lună.
Totodată, ministrul Muncii, Mihail Şeitan, a arătat că actul normativ adoptat de Guvern recunoaşte caracterul obligatoriu al contractelor colective de muncă legal incheiate anul trecut şi care expiră pe parcursul acestui an.
"Toate aceste contracte colective işi fac efectele din punct de vedere al salarizării, sporurilor, pină la momentul in care incetează de drept", a afirmat ministrul Muncii, arătind că in această situaţie se regăsesc aproximativ 30 de entităţi publice.
Potrivit actului normativ, salarizarea personalului autorităţilor şi instituţiilor publice care şi-au schimbat regimul de finanţare conform Legii 329/2009, se realizează potrivit prevederilor contractelor colective de muncă legal incheiate, in limita cheltuielilor de personal aprobate. Pentru incadrarea in cheltuielile de personal aprobate, pină la implinirea termenelor contractelor colective de muncă, conducătorul autorităţilor şi instituţiilor va proceda după caz la renegocierea drepturilor salariale sau la reorganizarea ori restructurarea activităţii prin reducerea numărului de posturi, in condiţiile legii.
După implinirea termenului pentru care au fost incheiate contractele colective de muncă, personalul păstrat va fi reincadrat pe noile funcţii, stabilite de ordonatorul principal de credite, corespunzător atribuţiilor, responsabilităţilor şi competenţelor specifice postului, prin asimilare cu funcţiile din instituţia care il preia in structură, subordine sau in finanţare, după caz.
In situaţia in care se renegociază sau se incheie noi contracte colective de muncă, in cazul instituţiilor din sistemul bugetar care au venituri proprii, precum şi in cazul contractelor individuale de muncă, nu vor putea fi stabilite salarii sau alte drepturi de natură salarială care exced prevederilor Legii salarizării unice in sistemul bugetar.

Comentarii